Vladimír Hejl /úvahy 24-19 (1.7.-10.7.)

Bratrská jednota baptistů

Narodil jsem se v Praze v roce 1942. V dětství mi zemřel otec.S maminkou jsem začal chodit do sboru baptistů na Vinohradech. Uvěřil jsem v Pána Ježíše jako svého Spasitele. Zapojil jsem se do služby sboru – v mládeži, ve staršovstvu.
Pracoval jsem ve stavebnictví. Oženil jsem se v roce 1966 s Julií Knoblochovou a máme tři děti. Později jsme si osvojili tři děti, a ještě jednoho syna jsme adoptovali.
Pán Bůh mě vedl ke službě Slovem. Nastoupil jsem jako kazatel do sboru v Aši, později do sboru Pardubice. Pak jsem se vrátil do svého mateřského sboru na Vinohrady a pracoval jako kazatel pro pastoraci. V roce 2003 jsem byl zvolen za místopředsedu Výkonného výboru BJB. Ve sboru v Praze na Vinohradech jsme stále a já se věnuji seniorům.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.