10Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.Budovat jednotu v Kristu

Jak mohu osobně přispět k budování jednoty křesťanů?

Apoštol Pavel vnímá docela velký rozkol v korintském sboru. Věřící se zde kromě Krista hlásili také k některým lidem, které znali a kteří jim přinesli evangelium. Pavel však tento jejich postoj velmi kritizuje a volá po jednotě v Kristu. Vždyť Ježíš Kristus je jediný, kdo byl ukřižován za naše hříchy a jeho oběť na kříži přinesla smíření s Bohem. Tuto zvěst nelze a ani nemáme rozmělňovat či upravovat.

Potřebujeme k tomu moudrost, abychom vytvářeli jednotu v Kristu mezi křesťany a jasně zvěstovali Boží spásu jedině skrze Krista. Tato zvěst může i důležitým lidem kolem nás připadat jako nesmysl, ale nedovolme přidávat či ubírat (Zj 22,18-19) na Kristově činu i dobré zvěsti o spasení. Prosme o Boží moudrost k jednotě a rozpoznání bludu.

Pane Ježíši, uč nás budovat jednotu křesťanů, a to ve smýšlení i přesvědčení!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.