15Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní.Skrytý nepřítel kříže

Co si představíme pod zralým křesťanem?

Apoštol Pavel poukazuje na svou „hvězdnou běžeckou kariéru“. Běží ne díky vlastním schopnostem, ale kvůli Kristu, jenž se člověku skrze Boží slovo zjevuje a uschopňuje jej k běhu. Právě zde vidí sv. Pavel jádro zralého křesťanství – nenalezneme jej u lidí, jež Krista potřebují méně, ale u lidí, jež si čím dál tím více uvědomují svou bezmeznou závislost na Pánově milosti. Apoštol ve všem vzdává chválu Bohu a ne člověku, dokonce ani sobě samému. Skrytým nepřítelem Kristova kříže není pouze můj hřích, ale i má spravedlnost, již chci pozvednout před Boží tvář namísto té Kristovy. Nechť tedy i každému z nás Pán Bůh objasní, kde se skrývá překážka v našem běhu víry.

Augustín nejen apoštola Pavla, ale i každého křesťana popisuje slovy – „Nedokonalý, neboť si uvědomuje, kolik spravedlnosti mu ještě chybí, ale dokonalý v tom, že se neostýchá svou nedokonalost vyznat.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.