Nasměrování

Je to, co bude, určeno tím, co bylo?

V Bibli častěji čteme, například zde ve verši 21, že je správné si připomínat, co Bůh už udělal. Proč nás tedy Hospodin ústy proroka vyzývá, abychom nepřemítali o minulosti?

Možná proto, že nevěnujeme pozornost přítomnosti a budoucnosti, když jsme příliš zahleděni do minulosti. Co čekáme? Očekáváme na základě svých zkušeností, že stávající špatný stav bude ještě horší? Že dobře už bylo, a je to dávno? Že svět spěje k hroznému konci?

Ale právě na základě svých zkušeností můžeme přece od Boha očekávat věci nové. Už je to přece vidět. Mocný a laskavý Hospodin vysvobozoval, vysvobozuje a bude vysvobozovat svůj lid.

Život, ve kterém vysvobození přijímáme od Hospodina, lze přirovnat k cestě (od minulosti do budoucnosti). Záleží na tom, odkud a kam ta cesta vede. Pro nás křesťany má podobu následování Ježíše Krista. Od něho se učíme, že teprve odevzdán do Božích rukou je člověk sám sebou – za všech okolností. Směřujeme k důvěře, že Hospodinu se odevzdat do rukou můžeme, vždyť to, co od něj přijmeme, je svoboda.

Bože, děkujeme, že z nás tvoříš svůj lid.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.