Pán Bůh nás dokonale zná

Co pro nás znamená Boží velikost?

Svědectví žalmisty Davida je úžasné. Žalmista žasne, žasne, žasne. Žasne nad Boží vševědoucností, všudypřítomností a všemohoucností. Všechny tyto Boží atributy člověka přesahují. Jsou prostě nad naše chápání. To, že nás Hospodin dokonale zná, by nás mohlo i děsit, kdybychom nepoznali jeho lásku. Bůh totiž člověku rozumí a klade na něj svou dlaň (v.5). A kdyby se člověk přesto snažil Bohu unikat a setřást ze sebe Boží ruku, není mu to nic platné. Utíká marně, protože Hospodin není vázán na žádné místo – na rozdíl od bůžků okolních národů. Na závěr žalmista mluví o Boží všemohoucnosti. Hospodin je Stvořitel. Jeho moc budí údiv, ale vzbuzuje i důvěru. Jestliže On sám provází člověka životem od narození, pak na Něj smíme plně spoléhat. Jeho láskou a mocí jsme obklopeni. A v Pánu Ježíši Kristu se nám zjevil nejen jako mocný Stvořitel, ale jako náš laskavý Spasitel.                                                          

Pane, nauč nás ti důvěřovat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.