Mana pro tento den, pomůcka ke čtení Bible
Vydává: Scripture Union ČR, Římská 43, 120 00 Praha 2
http://www.su-czech.org
Redakce: Julie Hejlová, Přemysl Rzounek
Distribuce pro zrakově postižené: Středisko pro zrakově postižené, Klimentská 18, 110 15 Praha 1, 222 316 306.

Scripture Union ČR je součástí mezinárodní a mezidenominační organizace SCRIPTURE UNION, která působí již ve více než 130 zemích světa. Kromě misijní práce s dětmi, mládeží a rodinami je jejím hlavním úsilím povzbuzovat lidi všech věkových skupin ke každodennímu setkávání se s Bohem v Bibli a v modlitbě tak, aby osobně uvěřili v Pána Ježíše Krista a rostli ke křesťanské zralosti. Svou činnost vyvíjí ve spolupráci s křesťanskými církvemi.

PODPOŘTE VYDÁVÁNÍ MANY

 
 
 
Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.