Mana pro tento den

PODPOŘTE VYDÁVÁNÍ MANY

Mana pro tento den je praktickou pomůckou ke čtení Bible, kterou připravuje Scriprure Union ČR. Stejné verše čtou lidé po celém světě a to ve více než 130 zemích. Díky tomu se stáváš součástí celosvětové rodiny lidí, kteří čtou Bibli. Jako mana nasycovala izraelský lid na jeho cestě pouští a jako chléb nás sytí každý den, tak i Boží slovo v Bibli je výživou pro duši člověka. Mana pro tento den pomáhá lidem poznávat Bibli, porozumět jí a radovat se z ní - a využít ji v každodenním životě.

Mana pro tento den vám poskytne:

 • systematické čtení z Bible na každý den
 • srozumitelné, praktické poznámky, které pomáhají vidět, jak Bible mluví do každodenního života
 • podněty pro duchovní sdílení v rodinách či skupinkách
 • články přibližující pozadí biblického textu

Návod k použití:

 • Modli se, aby Pán Bůh k tobě mluvil, když čteš jeho Slovo, a aby ti Duch svatý pomáhal porozumět tomu, co čteš a reagovat na to.
 • Čti biblický oddíl pozorně a naslouchej tomu, co ti Bůh říká.
 • Než začneš číst poznámky, které ti pomůcka Mana pro tento den k textu přináší, prozkoumej význam českého oddílu pomocí těchto poznámek:
  • Co je hlavním bodem tohoto oddílu?
  • Čemu nás učí o Bohu - Otci, o jeho Synu Ježíši Kristu a o Duchu svatém?
  • Je zde nějaké zvláštní zaslíbení nebo příkaz, varování nebo příklad?
  • Jak nám čtený oddíl pomáhá rozumět sobě samým, naší situaci, našim vztahům?
 • Na základě toho, co jsi objevil, ti četba pomůže Pána Boha ctít a modlit se za sebe i za druhé.
 • Rozhodni se, jakým způsobem sdělíš druhým lidem - slovem i praktickým činem - to, čemu jsi porozuměl.

 

Mana pro tento den by nemohla vycházet bez finanční podpory čtenářů a dalších sponzorů. Prosíme proto, abyste její vydávání finančně podpořili a umožnili tak přístup k biblickým úvahám i velkému množství náhodných čtenářů. Náklady na jednoho pravidelného čtenáře se pohybují kolem 500,- Kč/rok, ale budeme vděčni za jakoukoli částku.

Finanční dary určené pro Manu pro tento den posílejte na účet číslo: 2801494222/2010, připište specifický symbol: 117, do poznámky uveďte jméno a příjmení dárce. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému odpočtu z daní - vyplňte: žádost o potvrzení daru.

 
 

Webová aplikace

Manu pro tento den můžete použít jako aplikaci na smartphonu nebo na tabletu. Využijte některou z následujících variant a vytvořte si ikonu přímo na domovské obrazovce:

 • Android Browser: V nabídce ve spodní části telefonu vyberte přidat zkratku
 • Google Chrome: V nabídce v pravém horním rohu vyberte přidat na plochu
 • Safari : V menu vyberte přidat na plochu
Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.