Podpořte vydávání Many pro tento den

Mana pro tento den by nemohla vycházet bez finanční podpory čtenářů a dalších sponzorů. Prosíme proto, abyste její vydávání finančně podpořili a umožnili tak přístup k biblickým úvahám i velkému množství náhodných čtenářů. Náklady na jednoho pravidelného čtenáře se pohybují kolem 500,- Kč/rok, ale budeme vděčni za jakoukoli částku.

Finanční dary určené pro Manu pro tento den posílejte na účet číslo: 2801494222/2010, připište specifický symbol: 117, do poznámky uveďte jméno a příjmení dárce. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému odpočtu z daní - vyplňte: žádost o potvrzení daru.


Podpořte další činnost SU ČR

Scripture Union ČR jakožto nevýdělečná organizace je finančně závislá na podpoře ze strany Scripture Union International, která však usiluje o naši finanční samostatnost. Hledáme proto dárce, kteří jsou ochotni naši činnost podporovat. Jste-li ochotni se do této podpory zapojit, vyplňte formulář finanční podpory.

Pravidelné i jednorázové finanční příspěvky zasílejte na účet číslo: 2801494222/2010 a připište specifický symbol dle Vaší volby:
111 – Práce Scripture Union ČR obecně
114 – Nové aktivity SU ČR (Biblické kluby, školy apod.)
117 – Mana pro tento den
119 – Tábory SU ČR

Do poznámky uveďte jméno a příjmení dárce. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému odpočtu z daní - vyplňte: žádost o potvrzení daru.

Všem, kteří naši činnost podporujete, velmi děkujeme!

 
 

Také nás můžete podpořit sdílením na sociálních sítích, emailem nebo o nás říci přímo svým přátelům.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.