Mé nepřátelství ke Kristu

Zachoval bych se jinak než farizeové nebo herodiáni?

Hned chci říci, že pravděpodobně ne. Je to problém nás lidí, že máme o sobě iluze, že my bychom se zachovali lépe než ti, kdo nenáviděli Ježíše. Když se totiž odhalí Kristus se všemi svými nároky, pak ho buď naplno uctíváme nebo ho budeme nenávidět a bude nám vadit. Ježíš vadí farizeům, protože narušuje jejich náboženský systém. Vadí herodiánům zase z jiného důvodu. Vadí všem, kteří se mu nechtějí naplno podřídit. A to někde uvnitř nechceme nikdo. My chceme žít svůj poklidný (třeba) křesťanský život a ten radikál Ježíš nám někdy nahání strach. My chceme být takoví rozumní křesťané. Ale to nejde. S Ježíšem to nakonec je vždy všechno nebo nic.

Pane, pomoz mi odhalit všechny sebeklamy a iluze o sobě. Ukaž mi, kde se cítím ohrožený tvým přístupem. Smiluj se nade mnou a pomoz mi se ti znovu plně odevzdat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.