Mana v roce 2024

Milí čtenáři,
jsme vděční, že jsme vám po celý uplynulý rok mohli zprostředkovávat každodenní čtení Bible. Poděkování patří všem, kteří se na jejím vydávání podílejí, autorům ze všech křesťanských církví, Julii Hejlové za přípravu podkladů, oslovování autorů, edici a distribuci textů, Michalu Hejlovi za fotografie a manželům Červeňákovým za zpracování audio nahrávek.

Mana nemá žádnou formu předplatného, je financována výhradně ze sponzorských darů. Chci vás proto požádat, abyste zvážili podpoření jejího vydávání. Náklady na jednoho pravidelného čtenáře se pohybují kolem 500,- Kč/rok, budeme vám však vděčni za jakoukoli částku. Bez dárců a sponzorů by tento projekt nebyl možný.

Příspěvky určené pro Manu pro tento den posílejte na účet číslo: 2801494222/2010, připište specifický symbol: 117. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému odpočtu z daní - vyplňte: žádost o potvrzení daru.

Všem, kteří naši činnost podporujete, velmi děkujeme a věříme, že vám Mana pro tento den bude dobrým společníkem při každodenním setkávání s Bohem také v roce 2024.

S přáním Božího pokoje a požehnání

Mgr. Martin Hejl, MBA, LL.M., MPA
ředitel Scripture Union ČR

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.