Milan Mrázek /úvahy 24-02 (11.1.-20.1.)

Evangelická církev metodistická

Sloužím jako kazatel třetím rokem v Praze Strašnicích. Letos jsme s manželkou Danou oslavili 28 let společného života. Máme 2 dospělé děti, Kateřinu a Matěje. Pocházím z nevěřící rodiny. Hledal jsem smysl života. a přitom se skoro dostal do vězení. Uslyšel jsem evangelium jako 19letý mladík v Plzni a rozhodl jsem se Ježíše následovat. Velmi mě ovlivnila má služba v plzeňské věznici, kde jsem sloužil 11 let jako kaplan. V naší církvi mám na starosti celocírkevní práci s mládeží. Baví mě poslouchat lidské příběhy a nejlépe, když v nich jsou vidět Boží zázraky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.