Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."Novoroční pozdrav 2024

Milí přátelé,
máme za sebou další náročný rok, a tak vstupujeme do nového roku s nadějí, že se situace zlepší. Zlepšit se však musí především mezilidské vztahy. Vzorem nám může být Zacheus. Po osobním setkání s Ježíšem učinil rozhodnutí. Byl ochotný použít pomíjivý majetek k nápravě. Postará se o chudé a ošizeným ztrátu vynahradí čtyřnásobě. Tato věc změní vztahy! Chceme-li žít ve zdravé společnosti, musíme postupovat podobně – napravovat a budovat mezilidské vztahy. Vždyť i náš Bůh je Bohem vztahu. On je LÁSKA.

Přeji vám a celé naší společnosti, aby se dařilo napravovat mezilidské vztahy a abychom v roce 2024 zakoušeli Boží milost, Boží pokoj, a především jeho LÁSKU.

Martin Hejl
ředitel SU ČR

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.