Musíš, nesmíš

Jak to, že dělají, co se nesmí?

Ježíš vede do odpočinutí od strachu, co se smí a co se nesmí. Hlavně abych neudělal chybu… Co ještě musím udělat, aby mi nemohl nikdo (ani Bůh) vyčítat, že jsem udělal něco špatně? Někde v nás je iluze, že jsme schopni se vyhnout všemu, co se nesmí. A zároveň uděláme vše, co je třeba a nikdo nám pak nebude moci nic vyčítat. Ježíš přináší svobodu od takového přemýšlení. V něm je odpočinutí od odsouzení. V něm totiž není žádného odsouzení. On uvádí do úplného, sobotního odpočinutí. Podobně uvěřil David, že může udělat něco, co se nesmí a přitom mít před Bohem čisté svědomí. Chápe, že Bůh ho přijímá zadarmo. Rozumí srdcem Boží milosti a tomu, že Hospodin je pánem nade vším. David nežije ve strachu, aby neudělal něco, co se nesmí. Žije naplno pro Hospodina. Nemít strach, že udělám chybu, provokuje a lidé se ptají: “Jak to, že oni strach nemají a my ano?

Pane, osvoboď mě od všeho, co mě chce zotročovat. Nauč mě žít plně pro Tebe ve svobodě a radosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.