Ježíšův dotek

Zakusil jsi už jeho dotek? 

Malomocenství se ve starověkém světě nedalo vyléčit, a tak jsi byl vyhnán ze společenství smlouvy. Nemohl jsi se přiblížit k chrámu. Musel jsi žít sám, bez své rodiny a přátel. Pokud jsi viděl, že se k tobě blíží někdo jiný, musel jsi vykřiknout: "Nečistý, nečistý," abys nešířil svou nákazu. Být malomocným znamenalo být největším vyvrhelem. Takové je naše postavení před Bohem. Jsme nečistými, vyhnanými z ráje, bez možnosti jakéhokoliv společenství s živým Bohem. Ale Bůh nám lidem jde naproti. 

Ježíš tady zjevně porušuje zákon a malomocného se dotýká. Markova poznámka „slitování“ se dá přeložit jako „hluboké pohnutí“. Ježíš byl hluboce pohnut nad tímto člověkem a svým mocným slovem tohoto nemocného uzdravil. A uzdravuje i nás, kteří jsme byli Bohu odcizeni a nepřátelští, a to svým smýšlením i zlými skutky, usmiřuje nás se sebou samým, a to tím, že ve svém těle podstupuje smrt, aby nás k sobě mohl přivést jako čisté a neposkvrněné (Koloským 1,21-22).

Pane, přijmi nás nečisté, díky, že stačí jediný tvůj dotyk. Amen.             

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.