Marek 1,40-45

40Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." 41Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." 42A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. 43Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč 44a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví." 45On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.