Napojen až pak připojen

Čím plním svou mysl po probuzení? 

Na jednom křesťanském webu byla zveřejněna zajímavá statistika. Z 8000 křesťanů se většina přiznala k tomu, že v běžném dni kontrolují email a sociální média dříve, než mají čas s Bohem v Jeho slově a v modlitbě. Možná si řeknete, a co je na tom? Jenže vaše mysl je po probuzení jako čistá houba, která je schopná nasávat a realizovat ty nejdůležitější věci. I vrcholní manažeři se shodují na tom, že nejvíce produktivní čas na práci je ráno, když jste odpočati a vaše mysl je čerstvá. A proto není jedno, čím naši mysl po probuzení sytíme.         

A proto vás chci pozvat k výzvě, která může zcela zásadně změnit váš život. Je to pravidlo, které jsem si pojmenoval: „Napojen, až pak připojen!“  Přijít a setkat se s Bohem předtím, než se připojím k internetu. Ano, každá generace čelila tomuto zápasu, ale nikdy nebylo lidem díky médiím nabídnuto tolik rozptýlení, jako v dnešní době.

Nasyť mě svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budu radovat a plesat (Žalm 90,14). Kéž po procitnutí jsem hned s Tebou (Žalm 139, 18). Ohlas mi zrána tvé milosrdenství. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít (Žalm 143, 8).

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.