Marek 1,29-39

29Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33Celé město se shromáždilo u dveří. 34I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají." 38Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel." 39A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.