Zpěv o Hospodinově milosrdenství v Novém roce

Jak mohu Boží milosrdenství a Jeho věrnost oznamovat dalším pokolením?

Nový rok s sebou přináší nejenom nové začátky, ale také příležitost k ohlédnutí za tím, co pro nás Bůh učinil v minulosti. Dnešní verš nás vyzývá, abychom neustále zpívali o Božím milosrdenství. To není pouze příležitost k chvále, ale i k vděčnosti a připomínání si Boží věrnosti v našem životě.

Chci tě pozvat k jedné aktivitě. Napiš si na papír 3 slova – zážitek, zkušenost, vděčnost. Ke každému z těchto slov si napiš jednu konkrétní událost z minulého roku. Co bylo pro tebe největším zážitkem? Jaké zkušenosti tě Bůh nejvíce naučil? Za co jsi Bohu nejvíce vděčný?  

Připomínání Jeho milosrdenství posiluje naši víru a upevňujeme náš vztah s Ním. Bůh nám svěřil poslání být nositeli Jeho věrnosti a milosrdenství v naší generaci, ale i v těch následujících. Co pro to mohu udělat v tomto roce?

Bože, díky za tvé nekonečné milosrdenství. Pomoz mi v tomto roce předávat tvou věrnost i dalším generacím. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.