Blaženost v poznání Boží přítomnosti

Jak může vědomí Boží přítomnosti ovlivnit náš každodenní život?  

Boží tvář je symbolem samotného Boha a jeho přítomnosti. Vědomí Boží přítomnosti pak dokáže zásadně proměnit i náš pohled na věci každodenního života. I v malých radostech života můžeme vidět Boží dar a projev Jeho lásky. Ve chvílích, kdy nás provází výzvy a těžkosti, nám vědomí Boží přítomnosti dodá sílu a naději. Uvědomuji si, že jde o jednu z největších výzev našeho chození s Bohem – zůstávat v Boží přítomnosti po celý den. Uchovávat si ji, zápasit o ni, vystavovat se tomuto světlu Boží tváře skrze čtení Slova, modlitbu, uctívání, půst a další duchovní disciplíny.

Bože, nauč nás chodit ve světle tvé tváře a prohlubuj náš vztah s Tebou. Dej nám blaženost, která pramení z vědomí Tvé nepřetržité přítomnosti v našem životě. Amen.                                                                                                              

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.