Když víra skomírá

Věřit a důvěřovat?

Určitě vás napadla otázka, jak je možné, že Jan Křtitel, Boží vyvolený, o kterém Pán Ježíš říká, že je největší z proroků, dokonce že je víc než prorok, se najednou ocitá v takové krizi víry. (Mt 11,9-11)

Z lidského hlediska se není čemu divit. On také věděl o sobě, kdo je, ale určitě nečekal, že se dostane do vězení. A to ještě nevěděl, jaká smrt ho čeká.

On, který připravoval cestu Mesiáši, kterého identifikoval, a nakonec i pokřtil, on, který snad jako jediný zažil zjevení Boží Trojice a kterému bylo zjeveno, že Ježíš je ten Beránek Boží, který snímá hříchy světa, zažívá krizi víry. Posílá Mesiáši až skoro provokativní otázku: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Mt 11,3 Pán Ježíš mu to nevyčítá, ale posílá mu povzbudivou odpověď. I my můžeme dávat Ježíši nesmyslné otázky, ale On nám vždycky smysluplně odpoví.  

Mučednická smrt Jana Křtitele má však ještě hlubší význam. Jeho příprava cesty Mesiáši nekončí u Jordánu, ale pokračuje dál a ukazuje na Golgotu.

Pokud se i my někdy dostaneme do situace, ze které z lidského hlediska nevidíme východisko, obraťme se s důvěrou na Ježíše. On zná nejenom odpověď, ale i řešení naší krize víry.

Pod ochranou Nejvyššího, k spáse vede tvoje pouť. V bouřích žití vezdejšího, nedá On ti utonout.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.