Jaroslav Kratka /úvahy 23-19 (1.7.-10.7.)

1947
Evangelická církev augsburského vyznání

Jsem emeritním luterským farářem a pověřeným farářem brněnského církevního sboru ECAV v ČR.
Mým životním posláním je už od mládí budovat mosty mezi církvemi, ale také mezi lidmi dobré vůle; proto jsem také předsedou Slavkovské iniciativy smíření a také moravskoslezským bailivem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, jehož posláním je také spojovat křesťany různých církví.
Jsem ženatý, mám tři děti a tři vnoučata.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.