Překonávání překážek

Co jsme ochotni překonat, abychom mohli druhé přivést blíže k Ježíši?

V Ježíšově době byly domy obvykle jednopatrové, a to s plochou střechou. Střechy se stavěly z trámů položených napříč a opřených o stěny domu. Mezi trámy byly propletené klacky a rákosí. Na střešní krytině leželo několik centimetrů bláta, víme o válečcích, kterými se toto bláto uhlazovalo, dokud nebylo velmi tvrdé a stabilní.

Dnešní příběh nám ukazuje, že opravdová láska a víra si dokáže najít cestu i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky. Nejednou to v našem životě vzdáme na první dobrou. Do našich společenství přijdou noví lidé, ale podruhé se neukáží. Nevzdejme to, napišme jim. Všimněme si těch, kteří mezi námi nebyli již delší dobu, zeptejme se jich, jak se jim daří. Nebojme se být kreativní v tom, jak tyto lidi přivést blíže k Ježíši.

Ježíši, dej mi větší víru, lásku a odvahu překonávat překážky, které brání lidem, aby mohli přijít blíže k Tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.