Jídlo spojuje

Jak vnímáme lidi, kteří na první pohled působí odlišně? Kdy jsem naposledy zašel s takovým člověkem na dobré jídlo či kávu?

V původním jazyce bychom viděli, že tito hosté u večeře nejen seděli, ale i leželi. Nebyla to žádná průměrná večeře. Byla to hostina a možná i oslava. Hostitelem byl celník Levi a Ježíš byl jeho čestným hostem. K dalším stolovníkům patřila celá společnost nenáviděných celníků, které náboženské autority označovaly za "hříšníky".

V našem každodenním životě se často setkáváme s lidmi, kteří jsou jiní než my. Mají jiné hodnoty, jiné koníčky, tráví čas jiným způsobem. Ježíšův příklad nás zavazuje, abychom se před takovými lidmi neuzavírali, ale vycházeli jim naproti. Jeden pastor pověděl: „Dříve než pozveš nějakého člověka na bohoslužby či jinou křesťanskou akci, zajdi s ním nejprve na jídlo, nebo ho pozvi k sobě domů.“

Pane, pomoz mi vidět lidi kolem sebe tvýma očima. Dej mi sílu, abych svůj čas nevěnoval jen horlivým křesťanským aktivitám, a přitom opomíjel ty, kteří mě skutečně potřebují.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.