Připravte cestu pro Ježíše

Jak můžeme připravit cestu pro Ježíše v našem životě?

Marek v úvodu svého evangelia připomíná proroctví o přípravě cesty pro Ježíše. Pouště byly ve starověkém světě místem odlehlosti a samoty, kde mohl člověk najít hlubší spojení s Bohem. Na podobnou "pouštní cestu" se musíme vydat i my, a to ve svém srdci, v prostoru ticha a soustředění, kde můžeme zaslechnout Boží hlas. Pastoři v Jižní Koreji na počátku roku odcházejí na týden či dva na modlitební hory, kde ve ztišení očekávají na Ježíše, aby přijali jeho směr a vizi pro daný rok.  

Připravovat cestu pro Pána znamená odstranit překážky, které nás oddělují od Boží přítomnosti – to může být hřích, zaneprázdněnost nebo nedostatek pozornosti k Duchu svatému. Dnes můžeme připravit cestu pro Pána tím, že si najdeme čas na modlitbu, četbu Bible a tichou reflexi, abychom byli otevřeni Boží vůli a vedení.

Pane, pomoz mi odstranit překážky ve svém životě, které brání Tvé přítomnosti. Dej mi sílu a ochotu připravit cestu pro Tebe každý den. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.