Osvobození od křiku

Co křičí ve tvém životě?

Posedlý člověk byl svázán nečistým duchem, a jeho křik byl vyjádřením tohoto věznění. Podobně i my můžeme zažívat vnitřní nebo i vnější křik způsobený hříchem a temnotou, která nás svazuje. Může jít o hřích, který jsme způsobili sami, nebo byl způsoben nám. Křik hříchu v nás vytváří bolest, zmatek a touhu po osvobození. Naše srdce volá: "Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" Římanům 7,24.

Avšak radostnou zprávou je, že existuje Osvoboditel. Ježíš je tím, kdo slyší tento křik s nabídkou osvobození. Jeho láska a milost jsou silnější než jakýkoli hřích, který nás může svazovat. Ježíš nás vyzývá, abychom přišli k němu s otevřeným srdcem, předali mu svůj křik a přijali Boží milost.

Pane Ježíši, ty slyšíš můj vnitřní křik. Přicházím k Tobě s otevřeným srdcem, prosím, osvoboď mě od toho, co mě svazuje. Děkuji za Tvou lásku, která překračuje každý hřích a přináší nový život. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.