Tady a teď

K čemu mě Bůh povolal?

Ježíš zastihl rybáře při práci a pozval je ke změně povolání. To nám připomíná, že Boží výzva ke službě může přijít kdykoliv, a to i v našem každodenním zaměstnání. Co je tvým životním povoláním? Pracuješ jako architekt, podnikatel, maminka na mateřské dovolené nebo už jsi v důchodu? Ježíš nečekal, až bude mít Šimon a Ondřej volný rozvrh nebo ideální podmínky. On volá právě tam, kde lidé jsou, a to i uprostřed jejich pracovního nasazení.

Být rybářem lidí znamená mít otevřené srdce pro potřeby druhých. Může to zahrnovat službu nejbližším, sdílení evangelia, modlitby za druhé, podporu v radostných, ale i těžkých časech. Otevřeme se i dnes Božímu hlasu a uvidíme, že následování Ježíše není odtrženo od reality našeho každodenního života.

Pane, dej mi otevřené srdce a uši, abych i dnes mohl slyšet Tvé volání. Pomoz mi být vnímavým k příležitostem lásky a služby druhým, ať už se objeví kdekoliv. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.