Identita v Božím slově

Kdo jsem v Božích očích?

Nejednou hledáme utvrzení naší identity ve světě okolo nás – v naších úspěších, vztazích či přílišné aktivitě. Ježíš dostává na počátku své služby jiný druh ujištění: „Není to o tvých zásluhách, ale o mé lásce k tobě, miluji tě, vybral jsem si tě.“

Podobné ujištění nacházíme v Božím slově i pro nás. Není to o tom, co pro mě děláš, ale o tom, kým ses stal v mém Synu Ježíši Kristu. „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!“ Efezským 2, 4-5

S našimi malými dětmi máme doma jednoduchou říkanku. Na jednotlivých prstech naší ruky ukazujeme: „Jsem Bohem milovaný, Bohem přijatý, Bohu vzácný, v Bohu jedinečný a Bohem poslaný.“ Řekni to dnes svým dětem, ale také sobě samému.

Bože, děkuji Ti za Tvé slovo, že ve Tvém milovaném Synu utvrzuješ i mou identitu. Pomoz mi žít z této lásky i dnešní den. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.