15Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.Zachovat si pevný postoj ve víře

Jaká učení nebo vlivy dnes ohrožují mou církev?

Křesťanská církev od počátku svého vzniku trpěla nejrůznějšími útoky zvenčí i zevnitř. Jedinci, kteří usilovali o vliv nad druhými, přinášeli různá líbivá učení, skrze která za sebou strhávali ostatní učedníky. Je smutnou pravdou, že lež za určitých okolností vypadá lákavěji než pravda.

Rada, kterou v textu nalezneme, je spíše obecnou výzvou: „Stůjte pevně!“ Každé falešné učení, každý vliv, který není z Boha, vyžaduje samostatné kritické a duchovní posouzení. V době internetu a sociálních sítí se vliv nepravdy násobí a ve srovnání s dobou prvních apoštolů neuvěřitelně narůstá. Jedinou odpovědí je růst do duchovní a lidské zralosti, abychom byli schopní posoudit, co je správné.

Pane Ježíši, řiď naše srdce k Boží lásce a zachovej nás od všeho zlého.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.