Martin Moldan /úvahy 23-33 (21.11.-30.11.)

(nar. 1964)
Apoštolská církev

Pocházím z nevěřící rodiny (oba rodiče byli komunisté). Obrácení jsem prožil ve svých 18 letech. Původním vzděláním jsem elektrotechnik, vyučil jsem se v Kutné Hoře, kde jsem se také poprvé setkal s křesťany.
Po svatbě v roce 1988 jsme se s manželkou podíleli na misijní práci ve Varnsdorfu. Malá skupinka křesťanů se rychle rozrůstala a v roce 1992 zde vznikl sbor Apoštolské církve. Pastorem sboru jsem byl do roku 2006, potom jsem se podílel na celocírkevní práci jako zástupce biskupa a od roku 2008 jsem biskupem Apoštolské církve.
S manželkou Olgou máme tři dospělé děti a tři vnoučata.
Mezi moje záliby patří běhání, horské kolo, fotografování a četba.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.