9Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.Jako zloděj v noci

Jak se mohu připravovat na setkání s Kristem?  

Otázka druhého příchodu Pána Ježíše vždy zaměstnávala mysl i fantazii všech generací křesťanů. To, že Ježíš znovu přijde, je faktem, o němž Bible mluví s přesvědčivou jasností. Detaily Jeho příchodu jsou však zahaleny tajemstvím. Existuje více teologických přístupů, jak těmto věcem rozumět. Ohledně některých témat platí, že bychom se jimi zabývat neměli vůbec (např. datum Jeho příchodu). V jistém smyslu je však jedno, zda se s Kristem setkáme jako živí v den Jeho příchodu na zem, či až po svém vzkříšení.

Otázka, kterou ovšem text řeší, je připravenost na toto setkání. Neměli bychom se tohoto dne bát, ale spíše naopak – měli bychom jej očekávat s nadějí. Patříme mezi ty, kteří byli vykoupeni. Naše životy by proto měly odpovídat statusu Božích dětí.

Pane Ježíši, pomoz nám, abychom žili jako synové světla a dne!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.