Gravitace

Přicházejí do sboru noví lidé?

Silné osobnosti táhnou. Živé a veliké společenství působí přitažlivě. Nyní potřebujeme obnovit či posílit gravitační pole našeho sboru. Lidé kolem nás duchovně hladoví. Co můžeme udělat proto, aby bylo naše společenství více otevřené a vítající, aby poutalo pozornost našeho okolí? David zřejmě dokázal lidi spojovat. Dokázal sjednotit různé kmeny a proudy. Postupně se přidávali další a další. Co je tak přitahovalo? My sice nebudujeme armádu, budujeme společenství. Ale stejně tak jako sůl potřebujeme silné osobnosti a živé společenství, které budou přitažlivými. Jen kdybychom objevili, jak se to dělá, že?  

Kriste, tvá milost je tím nejlepším lákadlem. Kéž je v našem společenství přítomná. Modlíme se za růst tvé církve, viditelné i neviditelné. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.