Martin Sabo /úvahy 23-20 (11.7.-20.7.)

Českobratrská evangelická církev

Momentálně působím jako farář na evangelickém sboru v pražských Strašnicích. S manželkou Elenou máme tři šikovné děti, které nám dělají život krásným. Ačkoliv jsme již mnoho let Pražáci, pocházíme ze Slovenska, ze dvou evangelických tradic – jak luteránské, tak kalvinistické. Oba jsme vyrůstali na faře a máme ve svých rodinách několik farářek, respektive farářů. Silně se do mé osobnosti otiskl můj děda, reformovaný farář, Michal Hudák.
Na gymnáziu jsem vedl křesťanský klub, poté jsem studoval teologii na evangelických fakultách v Praze a Leeds. Praktickou zkušenost s vedením sboru jsem prožil se skvělým farářem a mentorem Pavlem Klineckým.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.