Lidská nevěrnost a Boží věrnost

Můžeme si vzít nějaké poučení z chování Izraele?

Při studiu tohoto oddílu nám vyvstanou otázky: Proč Bůh tolik káral Izrael? Nemiloval ho snad? Ale ano, miloval. Každý z nás, kdo má děti, ví, že bez občasného napomínání se výchova neobejde.  V mladí měli někteří z nás dojem, že naši rodiče jednali někdy nepřiměřeně a nespravedlivě. Podobně i při čtení některých starozákonních úseků můžeme mít pocit, že Bůh jednal přísně. Bylo to potřebné? Bylo to nutné?

Z řádků Starého zákona vystupuje Boží starostlivost, ale také lidské selhání Izraele, jeho nevěrnost.

Jak jsme na tom se svou věrností Bohu my? Nemáme také tendence zapomínat na Boží jednání ve svých životech podobně jako Izrael?

Bůh si později vybral Davida, muže podle svého srdce. Modleme se za své vedoucí, aby byli jako David. Přinese nám to velké požehnání.

Pane, dej nám srdce, které je pevně spjato s tebou. Dej nám milost, abychom se vyvarovali nevěry a neposlušnosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.