9Je snad jeho milosrdenství pryč natrvalo? Nebude už mluvit v dalších pokoleních?Slunce svítí, i když je zamračeno

Je Boží milosrdenství větší než naše pochybnosti?

Žalmista si stěžuje, dokonce naříká nad mlčením Hospodina. Prožívá soužení a úpěnlivě volá k Němu, ale zdá se mu, že Hospodin mlčí, že neodpovídá. Vzpomíná na minulost, kdy se Boží blízkost projevovala v Jeho mocných činech. I nám se může stát, že se Bůh odmlčel. Když vážně onemocníme a prosíme o uzdravení, nebo když máme problémy v rodině či v zaměstnání a modlíme se za jejich vyřešení, ale Bůh jako by mlčel. A přitom nás Boží slovo ujišťuje, že „Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,všem, kdo ho vzývají upřímně.“ (Ž 145,18)

Vzývat Hospodina, to není jenom přimět ho k tomu, aby splnil naše přání, ale s důvěrou hledat i v těchto situacích Boží vůli.

Nepodléhejme beznaději, ale věřme, že Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. (Ž 103,8)

„A nezapomínejme,“ že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.“ (Ř 8,28)

Pane Ježíši, věřím, že Ti na mně záleží. Dej, ať i mně záleží na Tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.