Modlitba v těžké životní zkoušce

Zkusme udělat malou osobní rekapitulaci všeho dobrého, co pro nás Bůh učinil.

Žalmista vzpomíná na jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách Izraele: vyvedení z babylonského exilu. Národ se po několika desetiletích vrátil znovu na své území a byl obnoven. Celou událost provázela nesmírná radost. Tato vzpomínka na Boží jednání se stává základem modlitby v pozdějších těžkostech: „Hospodine, změň náš úděl!“ Jinými slovy, tak jako Bůh jednal v minulosti, může jednat i dnes.

Klíčový verš textu vyjadřuje známý biblický princip. Mnoho velkých věcí se rodí v slzách. Bez boje není vítězství. Bez Kristova utrpení by nebylo ani našeho spasení. Nebojme se proto, když na nás přichází různé těžkosti a zkoušky. Vzpomeňme si na všechno dobré, co pro nás Hospodin učinil v minulosti a děkujme Mu za to. On je věrný a neopustí nás.  

Není na světě nic, co by nás dokázalo oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši.  (Řím 8,38-39)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.