2Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje.Pohled plný naděje

Kde hledám povzbuzení a pomoc v těžkých chvílích?

Snad každý, kdo má doma psa, zná tu situaci, když usedne ke stolu k obědu a jakoby zázrakem se u něj objeví jeho pejsek s pohledem upřeným na jídlo a čeká, až se s ním člověk rozdělí.

Pozvedat oči k někomu je ale také něco, co děláme i my lidé. Tímhle způsobem dáváme najevo, že hledáme pomoc. Žalmista, který se nachází v těžké situaci používá stejného způsobu, když hledí k nebesům v touze po Božím zásahu. Srovnává to s postojem služebníků a služebnic, kteří vzhlížejí k rukám svých pánů a svých paní. Z jejich rukou totiž přijímají dobrodiní, jejich ruce jsou zárukou bezpečí a ochrany pro ty, kteří jim slouží. Žalmista se tedy právem obrací k Bohu, protože jenom on může zachránit, jenom on je dárcem všeho dobra. A může tak činit jenom díky tomu, že Bůh skutečně působí ve prospěch těch, kdo se k němu obracejí s důvěrou.

Pane, posilni mou důvěru k tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.