Matej Pinkas /úvahy 24-06 (21.2.-29.2.)

Římskokatolická církev

Jmenuji se Matej Pinkas, je mi 34 let, pocházím ze Slovenska z malé vesnice jménem Naháč, která se nachází nedaleko Trnavy. Mé dětství bylo pozitivně ovlivněno tím, že většina mé rodiny jsou věřící a praktikující katolíci. Díky tomu jsem hned od nástupu na základní školu začal ministrovat a ve věku 13 let se ze mě stal také varhaník.
Gymnázium jsem absolvoval v Trnavě u sester Voršilek, díky nimž jsem mohl vidět, že život s Bohem stojí za to. Po gymnáziu jsem navštěvoval jako laický student Teologickou fakultu Trnavské univerzity, kde jsem získal Magisterský titul v oboru katolické teologie. Už od středoškolských čas byla ve mně přítomná myšlenka, zdali mě Bůh nevolá na cestu kněžství.
Zhruba půl roku po dokončení vysoké školy jsem se tedy odhodlal vstoupit do kněžského semináře v Bratislavě. Zároveň jsem v té době studoval postgraduální studia na CMBF UK, kde jsem získal licenciát a také doktorát z fundamentální teologie za dizertační práci na téma Gnostické prejavy v súčasnej popkultúre.
Po třech letech formace jsem byl vyslán na pastorační ročník do České republiky, konkrétně do farnosti Dobruška v Královéhradecké diecézi, kde jsem působil jako pastorační asistent místo jednoho roku dva. Místní církev a její potřeby mě natolik oslovili, že jsem se rozhodl zůstat v diecézi natrvalo. Následně jsem byl poslán na další studia do Říma na Papežskou univerzitu svatého Tomáše Akvinského – Angelicum, kde jsem získal druhý licenciát, tentokrát z biblické teologie. Momentálně působím jako jáhen v římskokatolické farnosti v Poděbradech.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.