Život Božího následovníka

V čem je můj život nedostatečný?

Žalmista se modlí k Bohu. Vlastně mu sděluje, co je v životě s ním (= stezce) dobré, aby dělal:

1. Usiloval o čistotu (svatost), odmítal hřích (Pozn: je to pouze hřích, co mne znečišťuje nebo i něco jiného?). 2. Vždy se drží Božího slova (nejenom někdy), nezapomíná na něj, uchovává ho ve svém nitru. 3. Hledá celým srdcem Hospodina, ptá se na Jeho vůli. 4. Žádá o ochranu od zbloudění. 5. Chválí Boha. 6. Chce být Bohem vyučovaný. 7. Vydává svědectví, mluví s druhými o Bohu. 8. Raduje se z věcí od Boha. 9. Má správně postavené priority. 10. Přemýšlí o Bohu.

Občas zaslechnout Boha nestačí – i farao slyšel Boží hlas. Podobně jako sem tam se pomodlit, v neděli jít do kostela, večer říci dětem něco o Bohu. Je třeba houževnatě budovat život Božího následovníka po všech stránkách. Nejen v některých oblastech, ale ve všech.

Bože dobrých ustanovení, děkuji, že se Tě smíme ptát. Dávej nám tu milost, že se Ti bude líbit to, jak s Tebou žijeme. A že to bude lákavé i pro naše okolí.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.