Pavel Wittner /úvahy 23-29 (11.10.-20.10.)

Evangelická církev metodistická

Křesťanem jsem se stal v 16 letech na Základech učení Bible, o kterých jsem se dozvěděl na velké evangelizaci plzeňského metodistického sboru.
Po několika málo letech jsem vstoupil do služby dětem – nejprve jsem se dětem věnoval na nedělních besídkách, následovaly tábory, evangelizace.
Vznikl druhý metodistický sbor v Plzni, kde jsem měl na starosti kromě administrativních věcí také službu dětem.
Několik let jsem pracoval se závislými lidmi ve Středisku křesťanské pomoci.
S úžasnou manželkou Jitkou máme tři skvělé syny.
Rád něco dobrého uvařím nebo upeču, přečtu si dobrou knihu a občas sportuji.
Snažím se poznávat Pána a žít podle jeho vůle.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.