Navigace k cíli

Podle čeho si vybírám, kterým směrem se vydat v životě dál?

Smyslem Božího zákona je naše ochrana. Jeho pravidla nám pomáhají udržet bezpečný směr ve vlnách našeho každodenního života. V Božím řádu není místo pro podlost a nespravedlnost. Nesmíme však zaměnit ten pravý smysl Božího řádu za pouhé slepé dodržování litery zákona. Zákon tu není jen pro samotné dodržování pravidel, ale pro hlubší pochopení toho, co je v Božím srdci a co je jeho plánem pro náš život. A zákon nám má být takovým ukazatelem cesty, abychom se neztratili v temnotě, která vládne všude kolem. Bohu nejde o pouhé dodržování pravidel, ale dodržování pravidel nám má pomáhat neztratit směr. Víme, že Ježíš je naplněním zákona a že skrze něj vede jediná cesta k Bohu. A tak se nám propojí tento žalm s Božím plánem na záchranu našeho života – skrze následování zákona, skrze následování Ježíše.

Pane, ukazuj mi svoje ustanovení, aby mě vedla v bouřích mého života bezpečně k cíli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.