1Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!Záliba v přikázáních

Je nepříjemné poslouchat nařízení Boží?

Nemáme rádi, když nás někdo omezuje nebo nám něco zakazuje. Bůh Bible často nařizuje to či ono. Kdo má zkušenost s vedením lidí nevidí v řádech, v organizaci a v příkazech cosi negativního. Je to naopak osvobozující jako jasná zřetelnost, kdo má komu dát na křižovatce přednost. Pravidla od nás odnímají nejistotu i zbytečné konflikty. Chrání nás před zmatkem.

Pane, chraň nás před chaosem světa i chaosem v naší duši. Zároveň prosíme za onen zdravý tvořivý chaos, který nás dovádí dál než umrtvující řády tohoto světa.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.