Tomáš Novák /úvahy 23-25 (1.9.-10.9.)

r. 1965

Církev československá husitská

Narodil jsem se v Plzni.
Po studiu teologie na pražské Husově československé bohoslovecké fakultě a v Nizozemsku jsem přijal kněžské svěcení a působil jsem jako farář Církve československé husitské a středoškolský pedagog v jižních Čechách.
V roce 1998 jsem odešel do Nizozemska, kde po dokončení svého doktorského studia jsem působil jako kazatel v Protestantské církvi v Nizozemsku. Zároveň jsem se věnoval vědecké práci v oboru moderních církevních dějin.
Od roku 2017 působím opět jako duchovní CČSH a nyní pracuji při naukovém odboru ÚÚR CČSH.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.