Jako se nad syny slitovává otec

Věřím, že Boží odpuštění platí i pro mě?

Boží odpuštění, to nejsou jen řeči. Je těžké ho přijmout, přiznat si, že se týká také mě, že platí i pro mě. Přiznat si, že to není odměna, a že mi Bůh odpouští, i když jsem udělal opakovaně to i tamto.

Bůh ke mně se svým odpuštěním přichází a zve mě k oslavě dokonce i tehdy, když nemůžu vystát, že bylo odpuštěno i mému bratrovi, který si to vůbec nezasloužil (L 15,25-32).

Žalmista vyznává, že Bůh odpouští, uzdravuje, vysvobozuje tvůj život ze zkázy, zahrnuje tě milosrdenstvím a slitováním, obnovuje tvé síly, sytí tě dobrem a zastává se utlačovaných. Takový je Bůh, Bohu díky!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.