Aleš Rosický /úvahy 23-18 (21.6.-31.6.)

nar.1993

Českobratrská církev evangelická

Pocházím z Moravskoslezského kraje, kde jsem prožil své mládí. Vyrůstal jsem v křesťanském prostředí, jezdil jsem na mládežnické akce a pobyty na Travné, ale ač jsem se stal členem konkrétní církve, vždy jsem se považoval spíše za křesťana obecně. Studovat teologii jsem šel po studiu střední průmyslové školy se zaměřením na IT a počítače. Jako záliba mi to vydrželo, ale naplnění jsem v IT nenašel.
S manželkou jsme se seznámili na křesťanském festivale United na Vsetíně, kde jsme oba pomáhali jako dobrovolníci. Účastnil jsem se také setkání Univerzitního křesťanského hnutí. Po studiích na ETF a roční praxi v evangelickém sboru v Praze Vršovicích jsem se stal farářem v Teplé (malém městečku nedaleko Mariánských Lázní), kde působím už více než 3 roky. S manželkou máme dvě děti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.