21Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, 22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."Předpoklad pro velký úkol

Byl bys vybrán do okruhu těch, kdo mají být svědky zmrtvýchvstání?

Učedníků je jedenáct a je potřeba apoštolský kruh doplnit. Vnímají, že někdo chybí. Je před nimi velký úkol: Být svědky zmrtvýchvstání Ježíše. Ten úkol bude těžký a hledáme někoho, kdo by byl vhodný. Podle čeho poznáme, že je to ten pravý? Bůh rozhodne. Použijeme los. Ale koho zařadíme do losování? Výběr nebyl náhodný. Podmínkou výběru bylo, že po celý čas Ježíšova pozemského působení chodil s námi. Ještě je tam vymezeno, že to bylo od křtu Janova až do nanebevstoupení. Celé cca 3 roky byl s námi. To je kvalifikace, která byla dostatečná, aby byl vybrán. Nešlo o původ nebo vzdělání. Ale že pro něj bylo důležitější být s Ježíšem a podílet se na jeho službě, než jeho vlastní plány a život.

Pane Ježíši, buď mi tak drahý, abych s Tebou chodil a učil se od Tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.