Jana Daněčková /úvahy 24-13 (1.5.-10.5.)

1977
Evangelická církev metodistická

Narodila jsem se v rodině, která částečně patřila do církve, pražského sboru ECM v Ječné ulici. První farář a později mládežnická skupinka mi pomáhali najít zálibu v Písmu a diskusi o něm. A křesťanský skautský oddíl (pod vedením mojí babičky, zasloužilé skautky) mě zase uvedl do služby, a ukázal mi hodnotu věrnosti a závazku.
Na Evangelickou teologickou fakultu jsem se přihlásila hned po maturitě, a týden po státnicích jsem už začínala službu pomocné kazatelky v Třeboni.
Měla jsem na starosti sbory Slaný, později Brno (s vedlejší pomocí ve sborech Kladno a Znojmo). Nyní působím v Tachově.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.