Začni žít

Jak rozpoznám moudrost od hlouposti?

Na scénu přichází paní Tupost. Opak Moudrosti. A rádoby používá stejná slova: „Kdo je zmatený, ať přijde ke mně!“ Na první poslech jsou nerozpoznatelné. Ale od pohledu jsou jiné. Moudrost je pracovitá, staví si dům, tupost vysedává u dveří svého domu. Moudrost se ráda sdílí, ráda zve a nabízí to, co má. Tupost je hrabivá, ráda bere to, co je zakázané.

Moudrost je nám všem dostupná, moudrost je zdarma. Stačí přijmout pozvání, přijmout její dary. Nechat se poučit. Opustit hloupost a začít žít!

Nakonec nám moudrost splývá s Hospodinem, rozumnost má styčné body se Svatým.

Bůh sám je tou moudrostí!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.