Matúš Kušnír /úvahy 23-27 (21.9.-30.9.)

Církev bratrská

Spolu s manželkou Katkou vychováváme 4 děti, Karolínu (15), Sáru (13), Nikol (11) a Olivera (6).
Jsem kazatelem Církve bratrské, svou službu jsem začal v Hrádku, pokračoval v Opavě a teď čerstvě sloužím v Hradci Králové. Jsem součástí odboru Rady CB pro zakládání sborů, tato problematika je mou srdcovou záležitostí. Toužím vidět zdravou církev, která roste a zakládá nové sbory, jejichž součástí jsou lidé získáni pro Krista díky misijní práci a učednickému doprovázení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.