Byla jsem při tom

Proč hledáme alternativy k moudrosti?

Moudrost nám odhaluje svůj původ. Hospodin je ten, kdo ji zplodil. A to ještě dříve, než byl stvořen svět. Moudrost byla tedy svědkem stvoření světa, stála Hospodinu po boku v okamžik stvoření.

Pomocí těchto starověkých, dechberoucích obrazů nám má být předestřena skutečnost, že moudrost není lidský výmysl, ale Boží dar. Bůh je tvůrcem moudrosti. A nabízí nám ji jako dar. „Úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti!“ - opakuje žalmista.

Moudrost je hodná důvěry.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.