Moudrost postává u cesty

Kolem nás je mnoho hlasů, které na nás volají. Kterému z nich naslouchám?

Moudrost postává na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek a volá. Tak, jako by byla jednou z nás, lidí. A přece jiná než všichni ostatní. Volá a nabízí. Volá jinak než všechny ostatní hlasy. Nabízí bohatství a slávu, trvalé jmění a pravý blahobyt.

Personifikovaná moudrost nebydlí sama, nýbrž spolu s rozvážností a prozíravostí. Není skryta, není těžké ji najít. Jakub nás vybízí: „Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá, je přece štědrý ke všem a bez výhrad!“

Hledej moudrost a dá se ti najít.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.