Cizí žena postává u cesty

Jak vést čistý život uprostřed nástrah?

Cizí žena jde v ústrety mládenci. Manžel není doma, jde si užívat s jiným. Zaměří se na „prosťáčka“, tedy někoho, kdo je nepolíben moudrostí. Ten se nechá zlákat do pasti, která je na něj nastražena. A ani neví jak.

Sexuální hříchy jsou velmi okaté, je možné na ně ukázat prstem. Nicméně je celá řada pokušení, která nejsou tak zjevná. Třeba pokušení pýchy, pokušení být netrpělivý, pokušení pomlouvat. V církvi často pranýřujeme ty viditelné „hříchy“, ty skryté necháváme bez povšimnutí. Jenže ty druhé jsou stejně nebezpečné jako ty první, u obou jde o život.

Moudrost“ je prevencí před léčkami, které na nás číhají.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.